Kamulaştırma Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Teminat Mektubu, Taahhütname, Vekaletname ve Vekalet Sözleşmesi Örnekleri