Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2020 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin

Belge içeriğinde ara
Detay