Lisans Başvuru Tablosu

Belge içeriğinde ara
Detay
 • Lisans Başvuru Tablosu  

   

  13/12/2018 tarihli ve 8244 sayılı Lisans İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Kurul Kararının ekinde yer alan “Lisans Başvuru Tablosu”  ile, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans işlemlerine ilişkin başvuruların yazılı ve/veya elektronik yapılacağına ilişkin usul belirlenmiştir. Kurumumuza yapılacak başvurularda aşağıda yer alan “Lisans Başvuru Tablosu”nun dikkate alınması gerekmektedir.

   

   

   

  Lisans İşlemleri İçin Yazılı/Elektronik Başvuru Durumu V.6

   

   

   

  EK

  Lisans Türü

  Yöntem

  Lisans Başvurusu

  Lisans Tadili

  Süre Uzatımı

  Lisans Sona Erdirme

  Bayilik

  Yazılı

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+)  01/07/2020’ye kadar

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+)

  Elektronik

  (+) 01/01/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/01/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/01/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/01/2019'dan

  itibaren

  Dağıtıcı

  Yazılı

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+)

  Elektronik

  (+) 01/04/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/04/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/04/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/04/2019'dan

  itibaren

  Depolama

  Yazılı

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+)

  Elektronik

  (+) 01/05/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/05/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/05/2019'dan

  itibaren

  (+) 01/05/2019'dan

  itibaren

  İhrakiye Teslim

  Yazılı

  (+)

  (+)

  (+)

  (+)

  Elektronik

  (-)

  (-)

  (-)

  (-)

  İletim

  Yazılı

  (+)

  (+)

  (+)

  (+)

  Elektronik

  (-)

  (-)

  (-)

  (-)

  İşleme

  Yazılı

  (+)

  (+)

  (+)

  (+)

  Elektronik

  (-)

  (-)

  (-)

  (-)

  Madeni Yağ

  Yazılı

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+) 01/07/2020’ye kadar

  (+)

  Elektronik

  (+) 02/01/2019'dan

  itibaren

  (+) 02/01/2019'dan

  itibaren

  (+) 02/01/2019'dan

  itibaren

  (+) 02/01/2019'dan

  itibaren

  Rafinerici

  Yazılı

  (+)

  (+)

  (+)

  (+)

  Elektronik

  (-)

  (-)

  (-)

  (-)

  Serbest Kullanıcı

  Yazılı

  (+)

  (+)

  (+)

  (+)

  Elektronik

  (-)

  (-)

  (-)

  (-)

  Taşıma

  Yazılı

  (+)

  (+)

  (+)

  (+)

  Elektronik

  (-)

  (-)

  (-)

  (-)

  Açıklamalar: (+): Başvurunun söz konusu yöntemle yapılabileceğini gösterir. (-): Başvurunun söz konusu yöntemle yapılamayacağını gösterir. 'a kadar: başvurunun söz konusu yöntemle yapılabileceği son tarihi gösterir. 'dan itibaren: başvurunun söz konusu yöntemle yapılabileceği ilk tarihi gösterir.