Doğal Gaz Piyasası Taslak Görüşler

Belge içeriğinde ara
ARADetay
  • EPİAŞ tarafından Kurumumuza iletilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin taslak metin, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 15 gün süre ile görüşe açılmıştır. İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 17/06/2019 tarihine kadar Ek’te yer alan “PUE Değişiklikler Tablosu” kullanarak yazılı halde Kuruma iletmesi ve söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formatında) sid@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Ek: PUE Değişiklikler Tablosu