Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr “Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi” şehirleri ve “Artvin” şehri için çıkılan Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhale İlanları çerçevesinde Kurumumuza yapılacak yeterlilik başvuruları hakkında duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1935 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1935 “a) Başvuran tüzel kişinin ve ortaklarının 31/12/2016 tarihli Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeleri,

b) Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında yeni tarihli bilgi, taahhüt,referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeleri,

c) Daha önce verilen yeterlilik dosyasında doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje,inşaat ve işletme konularında hizmet alınacak tüzel kişiler değişmiş ise; hizmet alınacak tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile hizmet alınacak kişiler tarafından verilen yeni tarihli niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretlerini,

d) Daha önce yeterlilik dosyasında Kuruma sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olmadığının ve yeterlilik tarihinden sonra ihale dışında bırakılmalarına neden olabilecek bir durum söz konusu olmadığının beyan edildiği, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce düzenlenen taahhütnameyi,”
Kuruma sunmaları yeterli olacaktır.

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 17 Feb 2017 10:56:13 +0200
Akpet Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi Körfez/kocaeli Tesisi İletim Hatları Tarifesine İlişkin Duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1934 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1934
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 02/03/2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

17/02/2017

EK: Akpet Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi Körfez/kocaeli Tesisi İletim Hatları Tarifesi ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Doğal Gaz Fri, 17 Feb 2017 10:01:24 +0200
Akpet Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi İzmit Terminali Depolama Tarifesine İlişkin Duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1933 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1933
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 02/03/2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

17/02/2017

EK: Akpet Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi İzmit Terminali Depolama Tarifesi ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Doğal Gaz Fri, 17 Feb 2017 09:55:02 +0200
Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri bağlantıda yayınlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Wed, 15 Feb 2017 10:50:35 +0200 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında Akın Holding Anonim Şirketinin Sertavul RES önlisansına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1931 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1931 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında Akın Holding Anonim Şirketinin Sertavul RES önlisansına ilişkin duyuru ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Tue, 14 Feb 2017 16:51:11 +0200 “Artvin” Şehrinden ve “Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi” Şehirlerinden Oluşan Dağıtım Bölgeleri için Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhale İlanları http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1929 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1929 27 Şubat 2017 tarihine kadar yeterlilik almak üzere Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

Ek-1 : “Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi” Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhale İlanı

Ek-2 : “Artvin” Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhale İlanı ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Mon, 13 Feb 2017 09:48:36 +0200
2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri Ek’te verilen Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km; VOR-DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanması gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur.

EK-1:Hava-Yer Haberleşme

EK-2:VOR-DME-NDB]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 01 Feb 2017 08:21:31 +0200
2016 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kasım Ayı Sektör Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1918 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1918 2016 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kasım Ayı Sektör Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) LPG Thu, 26 Jan 2017 16:33:43 +0200 2016 Yılı Kasım Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1917 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1917 2016 Yılı Kasım Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Tue, 24 Jan 2017 13:06:10 +0200 Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Merkez Nüfusu 20.000 Ve Üzerindeki İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1916 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1916 Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Merkez Nüfusu 20.000 Ve Üzerindeki İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılacak Yatırımlara İlişkin Alınan 2016/9382 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Mon, 23 Jan 2017 14:37:13 +0200 Ocak 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 09 Jan 2017 12:11:54 +0200
22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1879 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1879 30/12/2016 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

EK:Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı

EK:Görüş Bildirim Formu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 21 Dec 2016 08:39:44 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200 Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 EK-1’inde değişikliğe gidilmiştir. 01/06/2015 tarihi itibariyle 1240 sayılı Kurul Kararının EK-1’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
EK-1 (link)]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Tue, 12 May 2015 06:47:48 +0200