Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr “Kullanıcı Mülkiyetindeki Elektrik Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı görüşe açılmıştır.” http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2066 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2066 08/09/2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin mevzuat hakkındaki görüşleri ile, varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, Görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak mhacibekiroglu@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK:Kullanıcı Mülkiyetindeki Elektrik Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 17 Aug 2017 15:11:01 +0200
BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) TANAP kapsamında yapılan değişikliklere ilişkin http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2065 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2065 BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) TANAP kapsamında yapılan değişikliklere ilişkin 10/08/2017 tarih ve 7231 sayılı Kurul Kararı, 15 Ağustos 2017 Tarihli ve 30155 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 15 Aug 2017 10:03:38 +0200 Depolama Lisans Başvurularının Duyurusu Hk.(Çorum ili) http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2064 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2064 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi gereği aşağıdaki duyuru yapılmaktadır (Çorum İli)]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Mon, 14 Aug 2017 08:23:52 +0200 Depolama Lisans Başvurularının Duyurusu Hk.(Afyonkarahisar İli).” http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2063 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2063 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi gereği aşağıdaki duyuru yapılmaktadır (Afyonkarahisar İli).]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Mon, 14 Aug 2017 08:20:12 +0200 FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2062 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2062
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Fri, 11 Aug 2017 16:35:30 +0200
Enerji Ticaret Derneği Acil ŞİD Değişiklik Önerileri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2061 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2061 11/09/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kuruma iletmesi ile söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formu) “sid@epdk.org.tr” e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek-1 Enerji Ticaret Derneği Acil ŞİD Değişiklik Önerileri Ek-2 Görüş Bildirim Formu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Fri, 11 Aug 2017 13:15:29 +0200
LPG Otogaz Bayilik Lisanslarının süre uzatma başvuruları elektronik ortamda alınmaya başlamıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2060 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2060 LPG Otogaz Bayilik Lisanslarının süre uzatma başvuruları elektronik ortamda alınmaya başlamıştır.]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) Hepsi Thu, 10 Aug 2017 08:53:14 +0200 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2058 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2058 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerin Görüş Bildirim Formu kullanılmak suretiyle 23.08.2017 tarihine kadar kkilavuz@epdk.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.]]> webmaster@epdk.org.tr (Hepsi) LPG Mon, 07 Aug 2017 16:14:27 +0200 Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi gereği yükümlü kuruluşların sahip olduğu riskleri azaltmak için öneri mahiyetinde Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri dokümanı hazırlanmıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2055 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2055 Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi gereği yükümlü kuruluşların sahip olduğu riskleri azaltmak için öneri mahiyetinde Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri dokümanı hazırlanmıştır. ]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Hepsi Thu, 03 Aug 2017 10:53:37 +0200 Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği’ kapsamında getirilen bildirim yükümlülüklerine ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2054 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2054 Kritik enerji altyapılarında kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin (EKS) bilişim süreçlerinin izlenmesi, sistem sürekliliğinin ve siber güvenliğinin sağlanması amacı ile hazırlanan “Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği” 13.07.2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bu yönetmelikte yer alan yükümlü kuruluşların EKS’lere yönelik işlettikleri süreçlerin, bilgi güvenliği konusunda yaptıkları çalışmaların ve EKS’lerinde kullanılan bilişim sistemleri genel yapısının tanınmasına, bu sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin risklerin değerlendirilerek azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik ‘EKS Envanter Bildirimi’, ‘EKS Tanıma ve Risk Değerlendirme Bildirimi’ ve ‘Risk Azaltma Aktivite Takibi’ hazırlanmış olup ilgili bildirim yükümlülük tabloları kurumumuz web sitesinde yayınlanmaktadır.


Bununla birlikte BGB-02: EKS Tanıma ve Risk Değerlendirme Bildiriminde, Riskin Gerçekleşme Olasılığı alanında yer alan riskin gerçekleşme ihtimali hesaplanırken Risk Gerçekleşme Olasılığı Tablosu referans alınacaktır.


Son olarak bildirim yapılırken izlenecek adımlar ve dikkat edilmesi gerekenler hususlara ilişkin hazırlanan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Risk Yaşam Döngüsü Açıklama Kılavuzu referans alınacaktır.

EK-1 BGB-01: Risk Azaltma Aktivite Takibi
EK-2 BGB-02: EKS Tanıma ve Risk Değerlendirme Bildirimi
EK-3 BGB-03: EKS Envanter Bildirimi
EK-4 Riskin Gerçekleşme Olasılığı Tablosu
EK-5 Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Risk Yaşam Döngüsü Açıklama Kılavuzu

   

 

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Hepsi Thu, 03 Aug 2017 10:44:49 +0200
“BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE)’nda değişiklik yapılması hakkında Karar 01/08 2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2053 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2053 “BOTAŞ Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE)’nda değişiklik yapılması hakkında Karar 01/08/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Thu, 03 Aug 2017 08:57:57 +0200 2017 Mayıs Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2044 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2044 2017 Mayıs Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu

2017 Mayıs Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu

2017 Mayıs Ayı Elektrik Piyasası Raporu.

2017 Mayıs Ayı LPG Piyasası Raporu

yayınlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Hepsi Mon, 31 Jul 2017 15:20:19 +0200
22-26 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında Yapılan Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2041 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2041 22-26 MAYIS 2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SONUÇLARIENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINI ASIL LİSTEDE KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE!

1- Başvuru Dilekçesi (tüm dilekçe adayın kendi el yazısıyla yazılıp imzalanacaktır, bilgisayar çıktısı olmayacaktır)

2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

(aday tarafından 2 adet bilgisayar ortamında 1 sayfaya sığacak şekilde eksiksiz doldurularak,

fotoğrafları yapıştırılıp ıslak imza ile imzalanacaktır)

3- 3 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Erkek adaylar için Askerlik Belgesi

NOT: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nun en altında yer alan “Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayanın” başlıklı bölüm doldurulmayacaktır.

Adaylar yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayarak posta/ kargo yoluyla ya da şahsen en geç 11/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza ulaştıracaklardır. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (İnsan Kaynakları Dairesi) Diğer Thu, 27 Jul 2017 10:37:30 +0200
Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, UTM-ED 50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2036 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2036 Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, UTM-ED 50 (6°lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgileri
Tesis Adresi: Altınova Mah. Sanayi Cad. No:5/1 Hacılar-KIRIKKALE Ada:137 Parsel:12]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Fri, 21 Jul 2017 16:39:42 +0200
Temmuz 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 29 Jun 2017 12:11:54 +0200
Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme

Ek:7085 Sayılı Kurul Kararı ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Thu, 01 Jun 2017 14:03:58 +0200
2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri Ek’te verilen Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km; VOR-DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanması gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur.

EK-1:Hava-Yer Haberleşme

EK-2:VOR-DME-NDB]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 01 Feb 2017 08:21:31 +0200
22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200