Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerinin Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Karar Taslağının Görüşe Açılması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2000 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2000 01 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar bilgipetrol@epdk.org.tr adresine .DOCX veya .DOC formatında ekli görüş değerlendirme formu kullanılarak gönderilebilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

EK:Kurul Karar Taslağı

EK:Genel Koşullar

EK:Değerlendirme Formu]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Thu, 18 May 2017 10:50:21 +0200
Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1999 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1999 Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği yayınlanmıştır.]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 15 May 2017 08:52:15 +0200 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1998 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1998 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 15 May 2017 08:34:17 +0200 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1997 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1997 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır. ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 15 May 2017 08:28:08 +0200 <font face="Arial" color="#FF0000"><b>Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Sonuçları (Sınava Girecekler Listesi)</b></font> http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1992 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1992 Elektrik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği / Enerji Sistemleri Mühendisliği / Elektromekanik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği

Harita Mühendisliği / Geomatik Mühendisliği / Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği

Hukuk

İşletme / İktisat / Kamu Yönetimi / Maliye / Uluslararası İlişkiler

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ]]>
webmaster@epdk.org.tr (İnsan Kaynakları Dairesi) Diğer Fri, 05 May 2017 14:03:03 +0200
2017 Yılı Şubat Ayı Sektör Raporları http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1986 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1986 2017 Yılı Şubat Ayı Elektrik Piyasası Raporu

2017 Yılı Şubat Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu

2017 Yılı Şubat Ayı Petrol Piyasası Raporu

2017 Yılı Şubat Ayı LPG Piyasası Raporu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Hepsi) Hepsi Fri, 28 Apr 2017 10:37:17 +0200
Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1985 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1985 Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 28 Apr 2017 10:22:21 +0200 Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1984 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1984 Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 28 Apr 2017 10:20:04 +0200 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1983 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1983 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 27/04/2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile görüşe açılmıştır. İlgililerin değişiklik taslakları hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla 26/05/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kuruma iletmesi ile söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formu) “sid@epdk.org.tr” e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EKLER

1- Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı.

2- Görüş Bildirim Formu. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 27 Apr 2017 21:49:18 +0200
Lisanslardaki Ürün İsimlerinin Tadili Hakkında http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1970 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1970 Lisanslardaki Ürün İsimlerinin Tadili Hakkında]]> webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Thu, 06 Apr 2017 12:45:39 +0200 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri bağlantıda yayınlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Wed, 15 Feb 2017 10:50:35 +0200 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri Ek’te verilen Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km; VOR-DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanması gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur.

EK-1:Hava-Yer Haberleşme

EK-2:VOR-DME-NDB]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 01 Feb 2017 08:21:31 +0200
Ocak 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 09 Jan 2017 12:11:54 +0200
22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200 Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 EK-1’inde değişikliğe gidilmiştir. 01/06/2015 tarihi itibariyle 1240 sayılı Kurul Kararının EK-1’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
EK-1 (link)]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Tue, 12 May 2015 06:47:48 +0200