Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr YEKDEM Tolerans Katsayısının Kaynak Tipine Göre Ayrıştırılması hk http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2123 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2123 3 Kasım 2017 tarihine kadar MS Word formatında otep@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Önerilerin, sağlıklı şekilde değerlendirilebilmelerini teminen, tevsik edici somut hesaplamalar ile birlikte sunulması gerekmekte olup, aksi halde değerlendirilmeleri mümkün olamayacaktır.”

EK:Tolerans katsayısı Taslağı

EK:Görüş Bildirim Formu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Fri, 20 Oct 2017 13:46:11 +0200
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Yelen- Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Omicron Erciş GES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2121 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2121 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Yelen- Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Omicron Erciş GES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 20 Oct 2017 09:50:15 +0200 <a href="/TR/Dokuman/8497" target="_blank">Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Mutlu Gelibolu Elektrik Üretim Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yeniköy RES üretim lisansına ilişkin duyuru </a> http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2120 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2120 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Fri, 20 Oct 2017 09:19:33 +0200 <a href="/TR/Dokuman/8496" target="_blank">Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Eni Enerji İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Maslaktepe RES üretim lisansına ilişkin duyuru</a> http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2119 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2119 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Fri, 20 Oct 2017 09:16:58 +0200 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2118 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2118 3 Kasım 2017 tarihine kadar (MS Word) formatında otep@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Görüşlerin bildirilmesinde Görüş Bildirim Formunun kullanılması rica olunur.”

EK:DUY Değişiklik Taslağı]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Thu, 19 Oct 2017 16:28:50 +0200
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasası lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2116 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2116 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasası lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik 19 Ekim 2017 tarihli,30215 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) LPG Thu, 19 Oct 2017 10:04:59 +0200
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından hazırlanan BOTAŞ Dörtyol LNG Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları taslağının görüşe açılması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2115 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2115 30/10/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kuruma iletmesi ile söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formu) “sid@epdk.org.tr” e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ek-1: BOTAŞ Dörtyol LNG Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları taslağı

Ek-2: Görüş Bildirim Formu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Wed, 18 Oct 2017 15:16:50 +0200
Depolama Lisansı Başvurusuna İlişkin Duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2114 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2114 Depolama Lisansı Başvurusuna İlişkin Duyuru]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Wed, 18 Oct 2017 09:38:14 +0200 FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2113 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2113 FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Tue, 17 Oct 2017 16:44:51 +0200 Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2112 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2112 Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı hazırlanmış olup söz konusu taslak 31/10/2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, Görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak dkaraman@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Diğer Mon, 16 Oct 2017 15:01:20 +0200
Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik öngören tasla http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2110 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2110 cyilmaz@epdk.org.tr adresine Word formatında e-posta yoluyla ve Kurum adresine yazılı olarak en geç 31/10/2017 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri hususu Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK:Değişiklik Taslağı

EK:Görüş Bildirim Formu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Diğer Mon, 16 Oct 2017 14:50:06 +0200
“22/08/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklik görüşe açılmıştır.” http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2109 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2109 Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmış olup söz konusu taslak 31/10/2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır. İlgililerin mevzuat değişikliği hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak dkaraman@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ]]> webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Mon, 16 Oct 2017 14:36:57 +0200 Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2108 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2108
Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin Stok ve Gelir Payı Kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde zorunlu petrol stokuna ilişkin işlemleri yürütmesi, ayrıca kararın Geçici 1 inci maddesi uyarınca 2018 yılının ilk 3 ayında tutmaları gereken zorunlu petrol stoku miktarını Kurumumuz (Dağıtıcı Lisansı Sahipleri Stok Hesaplama Yöntemi ve Rafinerici Lisansı Sahipleri Stok Hesaplama Yöntemi) adresinde yer alan lisanslarına uygun formu kullanarak 15/11/2017 tarihine kadar Kuruma yazılı olarak ibraz etmeleri gerekmektedir. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Mon, 16 Oct 2017 14:31:05 +0200
LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2107 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2107 LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ekim 2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Mon, 16 Oct 2017 11:33:23 +0200 Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketlerinin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik Kurul Kararları http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2106 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2106 Yeni Sayfa 1
12.10.2017 7358 14.10.2017 30210 Enerya Konya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EPDK Karar 7358 TDB 12.10.2017 Enerya Konya_Düzeltilmiş_Ek
 
12.10.2017 7357 14.10.2017 30210 Enerya Ereğli Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EPDK Karar 7357 TDB 12.10.2017 Enerya Ereğli_Düzeltilmiş_Ek
 
12.10.2017 7356 14.10.2017 30210 Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EPDK Karar 7356 TDB 12.10.2017 Enerya Kapadokya_Düzeltilmiş_Ek
 
12.10.2017 7355 14.10.2017 30210 Enerya Aksaray Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EPDK Karar 7355 TDB 12.10.2017 Enerya Aksaray_Düzeltilmiş_Ek
 
12.10.2017 7354 14.10.2017 30210 Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EPDK Karar 7354 TDB 12.10.2017 Çordaş Çorlu_Düzeltilmiş_Ek
 
12.10.2017 7353 14.10.2017 30210 Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EpdkKarar7353Tdb12_10_2017AksaBilecik-Bolu_Duzeltilmis_Ek
 
12.10.2017 7352 14.10.2017 30210 Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış 

Ek : EPDK Karar 7352 TDB 12.10.2017 Aksa Gümüşhane Bayburt_Düzeltilmiş_Ek
 
12.10.2017 7351 14.10.2017 30210 Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EPDK Karar 7351 TDB 12.10.2017 Aksa Afyon_Düzeltilmiş_Ek
 
12.10.2017 7350 14.10.2017 30210 Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EPDK Karar 7350 TDB 12.10.2017 Aksa Çanakkale_Düzeltilmiş_Ek
 
12.10.2017 7349 14.10.2017 30210 Aksa Sivas Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik 

Ek : EPDK Karar 7349 TDB 12.10.2017 Aksa Sivas_Düzeltilmiş_Ek
 
]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Doğal Gaz Mon, 16 Oct 2017 10:59:36 +0200
Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2105 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2105
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri yayınlanan Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km, VOR, DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanmaları gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur.

EK:Hava-Yer Haberleşme İstasyonları Bilgileri

EK:EPDK-VOR DME NDB Bilgileri]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Thu, 12 Oct 2017 10:17:29 +0200
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Karayel Elektrik Üretim Anonim Şirketi Vize-2 RES üretim önlisansına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2098 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2098 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Karayel Elektrik Üretim Anonim Şirketi Vize-2 RES üretim önlisansına ilişkin duyuru ]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Wed, 11 Oct 2017 15:33:29 +0200 Ulusal Marker ile İşaretleme Gözetim Kılavuzu Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2097 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2097 “Ulusal Marker ile İşaretleme Gözetim Kılavuzu” taslağına ilişkin görüşlerin 23 Ekim 2017 tarihine kadar yazılı olarak Kurumumuza gönderilmesi ve “ddemircelik@epdk.org.tr” adresine iletilmesi gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Fri, 06 Oct 2017 14:57:45 +0200
2016 yılı Elektrik Piyasası Sektör Raporlarının İngilizce versiyonu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2095 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2095
Electrıcıty Market Development Report 2016]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Elektrik Fri, 06 Oct 2017 13:41:35 +0200
2016 Natural Gas Market Sector Report http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2086 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2086
2016 Natural Gas Market Sector Report ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Tue, 03 Oct 2017 15:47:42 +0200
2016 Yılı Petrol ve LPG Piyasaları Sektör Raporlarının İngilizce versiyonları yayımlanmıştır http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2080 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2080
Turkish Petroleum Market Report 2016

Turkish LPG Market Report 2016 ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Hepsi Thu, 28 Sep 2017 13:30:13 +0200
2017 Temmuz Ayı Petrol ,Doğalgaz,Elektrik,LPG Piyasası Sektör Raporları yayınlanmıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2079 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2079 2017 Temmuz Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu

2017 Temmuz Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu

2017 Temmuz Ayı Elektrik Piyasası Raporu

2017 Temmuz Ayı LPG Piyasa Raporu

Kamuoyuna duyurulur]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Hepsi Thu, 28 Sep 2017 09:04:57 +0200
Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve İzahnamesinde 2 No’lu revizyon http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2078 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2078
İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.

Ek-1: Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı 2 No'lu Revizyon Dosyası

Ek-2: Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı 2 No'lu Revizyon İşlenmiş Hali

Ek-3:Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı İzahnamesi 2 No'lu Revizyon İşlenmiş ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Tue, 26 Sep 2017 09:07:00 +0200
Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE) yayımlanmıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2076 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2076 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE)]]> webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Doğal Gaz Mon, 25 Sep 2017 09:19:23 +0200 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul Ve Esasları http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2075 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2075
EK:Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul Ve Esasları ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Fri, 22 Sep 2017 15:33:15 +0200
2018 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında Duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2069 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2069

DUYURU

 

            5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) 01/10/2013 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci maddesi YEK Destekleme Mekanizmasına yapılacak başvuruları düzenlemektedir.

 

            YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci ve devamı maddeleri uyarınca 2018 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 31 Ekim 2017 tarihi sonuna kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle Kuruma ulaşmamış evrak dikkate alınmayacak olup postaya verilme tarihi ve oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususlarına önem verilmelidir.

 

            Başvuru yapmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin; YEKDEM Yönetmeliğinin;

  • Ek-1 Başvuru Dilekçesini,

  • 7 nci maddesi uyarınca alınan 03/10/2013 tarihli ve 4635-13 sayılı Kurul Kararına göre hazırlanmış bu Duyuruya ekli Bilgi Formunun ilgili nüshasında öngörülen ve Açıklamalar bölümünde ilaveten istenen bilgileri,

  • Başvuruya konu üretim tesislerinin üretim lisanslarında derç edilmiş kurulu güç, ön görülen ortalama yıllık üretim miktarı, bildirim adresi vb. diğer bilgiler esas alınacağı için üretim lisansının gerekli tadiller yapılmış güncel halini

başvuru dosyasında Kurumumuza sunmaları gerekmektedir.

 

            YEKDEM başvuruları 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmektedir. YEK Destekleme Mekanizmasından 2018 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

-          1 Kasım 2007 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,

-          Başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması,

gerekmektedir.

 

            Ayrıca 2018 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanmak amacıyla 31 Ekim 2017 tarihi sonuna kadar Kuruma başvuru yapan kişilerden YEK Destekleme Mekanizmasına yaptıkları başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 31 Ekim 2017 tarihi sonuna kadar Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

 

            YEK Destekleme mekanizması ile ilgili lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Elektrik/Yekdem adresinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. YEKDEM ile alakalı Kurumumuz tarafından herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacak olup, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği 5 inci maddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınacaktır.

 

            Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

 

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 08 Sep 2017 09:38:41 +0200
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2070 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2070
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Fri, 11 Aug 2017 10:03:29 +0200
Temmuz 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 29 Jun 2017 12:11:54 +0200
Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme

Ek:7085 Sayılı Kurul Kararı ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Thu, 01 Jun 2017 14:03:58 +0200
2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200