Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında GRC Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Emres RES üretim lisansına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2023 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2023 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında GRC Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Emres RES üretim lisansına ilişkin duyuru]]> webmaster@epdk.org.tr (Hepsi) Hepsi Thu, 22 Jun 2017 13:50:55 +0200 Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi Antalya Terminali İletim Tarifesi Değişikliği Başvurusu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2022 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2022
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 05/07/2017 tarihi mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

20/06/2017

EK: Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi Antalya Terminali İletim Tarifesi Değişikliği Başvurusu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Tue, 20 Jun 2017 13:18:09 +0200
Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi Antalya Tesisi Depolama Tarifesi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2021 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2021
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 05/07/2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

20/06/2017

EK: Omv Petrol Ofisi Anonim Şirketi Antalya Tesisi Depolama Tarifesi ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Tue, 20 Jun 2017 13:11:23 +0200
Organize Sanayi Bölgelerinde Serbest Tüketi Uygulamalarına İlişkin http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2020 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2020 Organize Sanayi Bölgelerinde Serbest Tüketici Uygulamalarına İlişkin ]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 19 Jun 2017 16:53:31 +0200 Ulusal Marker ile İşaretleme Kılavuzu Taslağı hakkında http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2019 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2019
Yukarıda bahsedilen çerçevede hazırlanan “Ulusal Marker ile İşaretleme Kılavuzu” taslağına ilişkin görüşlerin 03 Temmuz 2017 tarihine kadar yazılı olarak Kurumumuza gönderilmesi ve hcatakli@epdk.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Fri, 16 Jun 2017 11:18:42 +0200
2016/9382 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2018 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2018 Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Merkez Nüfusu 20.000 ve Üzerindeki İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılmasını Sağlamak Amacıyla Alınan 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların” 5 inci maddesine ilave hüküm getirilerek yapılan değişiklik 02/06/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna duyurulur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 15 Jun 2017 11:16:45 +0200
LNG CNG Usul Esasları http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2016 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2016 Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 13/06/2017 tarihli ve 30095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna duyurulur ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 15 Jun 2017 11:10:24 +0200
Yurt içi veya yurt dışından temin edilen LPG'nin piyasaya sunumunda uyulacak standartlara ve ithal edilen LPG için ihtisas gümrüklerinde yapılacak analizlere ilişkin Kurul Kararı Taslağı'nın Görüşe Açılması Hk. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2015 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2015 Kurul Kararı Taslağı hakkındaki görüşlerin Görüş Bildirim Formu kullanılmak suretiyle 03.07.2017 tarihine kadar kkilavuz@epdk.org.tr veya esari@epdk.org.tr e-posta adreslerine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Thu, 15 Jun 2017 08:55:49 +0200
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2014 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2014 26 Haziran 2017 tarihine kadar (MS Word) formatında otep@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Görüşlerin bildirilmesinde Görüş Bildirim Formunun kullanılması rica olunur. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca Görüş Bildirim Formu kullanılmadan sunulan görüşler dikkate alınmayacaktır.”

EK:Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 12 Jun 2017 09:48:35 +0200
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2013 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2013 Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Haziran 2017 Tarihli ve 30091 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 09 Jun 2017 09:41:37 +0200 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2012 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2012 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 09 Jun 2017 09:27:18 +0200 Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2008 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2008 Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 02 Jun 2017 15:43:30 +0200 Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2006 Birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme

Ek:7085 Sayılı Kurul Kararı ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Thu, 01 Jun 2017 14:03:58 +0200
2016 yılı Sektör Raporları yayınlanmıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2003 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2003 2016 yılı Sektör Raporları yayınlanmıştır.]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Tue, 30 May 2017 11:04:42 +0200 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2001 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2001 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Wed, 24 May 2017 08:57:35 +0200 Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerinin Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Karar Taslağının Görüşe Açılması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2000 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2000 01 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar bilgipetrol@epdk.org.tr adresine .DOCX veya .DOC formatında ekli görüş değerlendirme formu kullanılarak gönderilebilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

EK:Kurul Karar Taslağı

EK:Genel Koşullar

EK:Değerlendirme Formu]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Thu, 18 May 2017 10:50:21 +0200
Lisanslardaki Ürün İsimlerinin Tadili Hakkında http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1970 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1970 Lisanslardaki Ürün İsimlerinin Tadili Hakkında]]> webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Thu, 06 Apr 2017 12:45:39 +0200 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri bağlantıda yayınlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Wed, 15 Feb 2017 10:50:35 +0200 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri Ek’te verilen Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km; VOR-DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanması gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur.

EK-1:Hava-Yer Haberleşme

EK-2:VOR-DME-NDB]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 01 Feb 2017 08:21:31 +0200
22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200 Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 EK-1’inde değişikliğe gidilmiştir. 01/06/2015 tarihi itibariyle 1240 sayılı Kurul Kararının EK-1’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
EK-1 (link)]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Tue, 12 May 2015 06:47:48 +0200