Elektrik Piyasası Kurul Kararları Perakende Satış Tarifeleri ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Geri
Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
Geçiş Dönemi Tarifeleri (2007-2010)
25.11.2014 5323 03.12.2014 29194 Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlenmesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ eki tablolarının onaylanmasına ilişkin

Ek : Tarife Tabloları
18.12.2012 4187 25.12.2012 28508 Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 2011-2015 ikinci uygulama dönemine ilişkin dağıtım sistemi gelir gereksinimleri ile GD03, GD05 ve GD06.1 Tablolarının revize edilmesine ilişkin Kurul Kararı
09.12.2010 2914 Elektrik dağıtım şirketleri için ikinci uygulama döneminin ilk iki yılı olan 2011-2012 yılları için geçerli olacak Brüt Kar Marjı Tavanı Hakkında 2914 sayılı Kurul kararı
09.12.2010 2911 2011 yılı dağıtım, perakende satış hizmeti ve iletim bedeli gelir gereksinimlerine yansıtılacak,2009 yılı dağıtım, perakende satış hizmeti ve iletim bedeli gelir farkları
30.09.2010 2796 09.10.2010 27724 24.12.2009 tarihli ve 2363 sayılı Kurul Kararı ile 1.1.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanan tarife tablolarının uygulanmasına devam edilmesine ilişkin Kurul Kararı

Ek : Fonsuz Tarifeler
24.12.2009 2363 31.12.2009 27449 01/10/2010 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
Ek : Fonsuz Tablolar
15.12.2009 2347/1 19.12.2009 27437 20 dağıtım şirketinin 2010 yılı dağıtım, perakende satış hizmeti, iletim gelir tavanları
17.09.2009 2243/2 25.09.2009 27357 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanacak "2009 yılı Uyum Bileşenli Tarife Tabloları " ve “2009 Yılı Fonsuz Tarife” Tablolarına ilişkin kurul kararı

Ek : 2009 Yılı Fonsuz Tarifeler (01/10/2009 tarihinden itibaren uygulanacak)-2
Ek : 2009 Yılı Fonsuz Tarifeler (01/10/2009 tarihinden itibaren uygulanacak)-1
29.06.2009 2154/1 03.03.2009 27277 20 dağıtım şirketi tarafından 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin Kurul Kararı

Ek : 2011 yılı dağıtım, perakende satış hizmeti ve iletim bedeli gelir gereksinimlerine yansıtılacak,2009 yılı dağıtım, perakende satış hizmeti ve iletim bedeli gelir farkları
19.03.2009 2025/1 28.03.2009 27183 1.4.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak tarifelerle ilgili 19.03.2009 tarihli ve 2025-1 sayılı Kurul Kararı

Ek : Tarife Tabloları
Ek : Fonsuz Tarifeler
25.12.2008 1905 30.12.2008 27096 1.1.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak tarifelerle ilgili 25.12.2009 tarihli ve 1905 sayılı Kurul Kararı

Ek : Gelir Tavanı
Ek : Tarife Tabloları
Ek : Fonsuz Tarifeler
18.09.2008 1763 24.09.2008 27007 01/10/2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
Ek : Tablolarda Düzeltme
17.07.2008 1679 24.07.2008 26946 AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
Ek : 894
26.06.2008 1656 01.07.2008 26923 1.7.2008 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak tarifelerle ilgili 26.6.2008 tarihli ve 1656 sayılı Kurul Kararı

Ek : Tarife Tablosu
31.12.2007 1455 02.01.2008 26744 20 dağıtım şirketi tarafından 2008 yılında uygulanacak tarifelere ilişkin Kurul Kararı

Ek : Tarife Tabloları
27.12.2007 1435/29 04.01.2008 26746 20 Dağıtım Şirketinin Tarife Uygulama Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılması
17.12.2007 1426 26.12.2007 26738 20 dağıtım şirketi tarafından 2008 yılında uygulanacak tarifelere ilişkin Kurul Kararı

Ek : Tarife Tabloları
27.06.2007 1237/30 06.07.2007 36574 24.8.2006 tarihli ve 875 sayılı Kurul Kararı ekinde yer alan
24.08.2006 896 Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 895 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 893 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 892 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 891 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 890 Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 889 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 888 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 887 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 886 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 885 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 884 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 883 Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 882 Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 881 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 880 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 879 Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 878 Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ek : EK1
Ek : EK2
Ek : EK3
24.08.2006 877 Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
24.08.2006 875 01.09.2006 26276 Türkiye Genelinde Uygulanacak Tarife İle Usul ve Esaslar

Ek : Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetleri İçin Düzenlenen Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlenmesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Eki RAG Tabloları
Ek : 20 Dağıtım Şirketi İçin Gelir Gereksinimi Hesaplaması ve Tarife Metodolojisi
Ek : TEDAŞ Geneli Ortalama Maliyet Tabanlı Tarifeleri
Ek : Uyum Bileşeni Uygulamalarından Sonra Elde Edilen Uygulanabilir TEDAŞ Geneli Ortalama Tarifeleri
Ek : TEDAŞ Geneli 2007 Yılı Fonsuz Tarifesi
Ek : Tarife Uygulama Usul ve Esasları
Ek : Güvence Bedellerinin Hesaplanması ve Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Ek : Dağıtım Bağlantı Bedelleri İle Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar ve Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar İle Metodolojileri
Ek : Uyum Bileşeni Uygulamalarından Sonra Elde Edilen Uygulanabilir TEDAŞ Geneli Ortalama Tarifeleri
Perakende Satış Tarifeleri ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar
30.03.2016 6192/2 01/04/2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : 2016 2. Çeyrek Tarife Tabloları
28.01.2016 6087/3 10.02.2016 29620 Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin
31.12.2015 6051 31.12.2015 29579 01/01/2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Perakende Elektrik Tarife Tabloları

Ek : 2016 1.Çeyrek Tarife Tabloları
30.12.2015 5999/3 31.12.2015 29579 Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Ek : Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Ek : Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (Son Hali)
30.09.2015 5802 01.10.2015 29489 01/10/2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
25.06.2015 5666 29.06.2015 29401 01/07/2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
27.03.2015 5537 31.03.2015 29312 01/04/2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
01.04.2015 5405 01/01/2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : 2015 1.Çeyrek Tarife Tabloları
27.03.2015 5246 01/10/2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
26.06.2014 5095/2 01.07.2014 29047 01/07/2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
31.03.2014 4950 01.04.2014 28959 01/04/2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
31.12.2013 4816 01/01/2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : 2014 Yılı Tarife Tabloları
26.09.2013 4632/24 08.10.2013 28789 01/10/2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
26.06.2013 4476 01.07.2013 28694 01/07/2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
Ek : 01/07/2013 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Fonsuz Tarifeler
Ek : Genel Aydınlatma Tarifesi
27.03.2013 4335 01/04/2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
18.12.2012 4193 28.12.2012 28511 01/01/2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları
30.09.2012 4051 01/10/2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tabloları
28.06.2012 3904 Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Temmuz-Eylül 2012 dönemi Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Tarife Tutarlar tablosuna İlişkin

Ek : Tarife Tabloları
Ek : 01/07/2012 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Fonsuz Tarifeler
31.03.2012 3759 01/01/2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tablosu (3759)
28.12.2011 3612 2012 Ocak-Mart Dönemi Tarife Tabloları

Ek : Tarife Tablosu
28.12.2011 3607 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarihli toplantısında, 29/12/2010 tarihli ve 3002 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilen 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda değiş
29.09.2011 3443 Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esaslarının Güncellenmesine İlişkin

Ek : Tarife Tabloları
30.06.2011 3300 24/3/2011 tarihli ve 3135 sayılı Kurul Kararı ile 1/4/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanan tarife tablolarının; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesi, Yüksek Planlama Kurulunun 14/2/2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları, ilgili mevzuat ile elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri çerçevesinde güncellenmesine ilişkin

Ek : Tarife Tabloları
24.03.2011 3135 Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esaslarının Güncellenmesine İlişkin

Ek : Tarife Tabloları
29.12.2010 3002 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar (Mülga)

Ek : Tarife Tabloları
28.12.2010 2999 Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları

Ek : Tarife Tabloları
Ulusal Tarife Öncesi Dağıtım Bölgesi Bazında Perakende Elektrik Satış Tarifeleri
21.03.2003 119 Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında

Ek : Perakende Satış Tarifesi
Ek : Perakende Satış ve Tarife Yapısında Kullanılan Usul ve Esaslar