Usul ve Esaslar UsulEsaslar / Mevzuat / Kamulaştırma / Dokümanlar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar