Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği DengelemeUzlastirma / Yonetmelikler / Mevzuat / Elektrik / Dokümanlar
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
18.01.2018 30305 Son Versiyon 20
18.01.2018 30305 Değişiklik 18-19
Eski Versiyon 18
16.05.2017 30068 Değişiklik 17-18
01.02.2017 Eski Versiyon 17
14.01.2017 29948 Değişiklik 16-17
Eski Versiyon 16
30.10.2016 29873 Değişiklik 15-16
01.06.2016 Eski Versiyon 15
28.05.2016 29725 Değişiklik 14-15
29.04.2016 Eski Versiyon 14
29.04.2016 29698 Değişiklik 13-14
15.07.2015 Eski Versiyon 13
15.07.2015 29417 Değişiklik 12-13
28.03.2015 29309 Değişiklik 11-12
05.01.2013 28519 Değişiklik 10-11
30.12.2012 28513 Değişiklik 9-10
18.09.2012 28415 Değişiklik 8-9
03.03.2012 28222 Değişiklik 7-8
03.11.2011 28104 Değişiklik 6-7
20.02.2011 27852 Değişiklik 5-6
06.11.2010 27751 Değişiklik 4-5
17.04.2010 27555 Değişiklik 3-4
26.11.2009 27418 Değişiklik 2-3
01.10.2009 27363 Değişiklik 1-2
14.04.2009 27200 İlk Versiyon 1
Dağıtım Şirketleri Tarafından Yıllar İtibariyle Uygulanacak Profiller
Açıklama
2016 yılında uygulanacak profiller
2015 yılı için Profil Hazırlama Kılavuzu
2015 yılında uygulanacak profiller
2014 yılı için Profil Hazırlama Kılavuzu (Mülga)
2014 yılında uygulanacak profiller
2013 yılı için Profil Hazırlama Kılavuzu (Mülga)
2013 yılında uygulanacak profiller
2012 yılında uygulanacak profiller
2011 yılında uygulanacak profiller
2010 yılında uygulanacak profiller
2009 yılı için Profil Hazırlama Kılavuzu (Mülga)
2009 yılında uygulanacak profiller
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği İlgili Mevzuatı
Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
İthalat ve İhracata İlişkin Dengeleme ve Uzlaştırma Usul ve Esasları
Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı Ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi
Teminat Hesaplama Prosedürü (Mülga)
Toplam Tüketim Tahmini Belirleme Metodolojisi
Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların onaylanmasına ilişkin
Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Raporlama Prosedürlerinin onaylanmasına ilişkin
Fark Fonuna İlişkin Uygulama Prosedürü (Mülga)
Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Etiket Değerlerinin Belirlenmesi ve Sistem Marjinal Fiyatının Hesaplanması Prosedürü
OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların, haberleşme donanımının ve ilave teçhizat ve altyapının asgari teknik özellikleri
Kurul tarafından onaylanan, Dağıtım Şirketlerinin OSOS'ları kapsamında yer alması zorunlu olan aktif elektrik enerjisi tüketim limiti değerleri
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine İlişkin Usul ve Esaslar Son Hali
Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Son Hali (Mülga)
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar No : 5966-24, Karar Tarihi : 24/12/2015)
27.08.2014 Tarihli ve 5194 Sayılı Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
02.08.2012 Tarihli ve 3954-27 Sayılı Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
11.06.2009 Tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar İlk Hali
14.06.2011 Tarihli ve 27964 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Gün Öncesi Planlamada Sistem Marjinal Fiyatının Belirlenmesi İle Sistem Satış ve Sistem Alış Talimatlarının Oluşmasına İlişkin Metodoloji
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Son hali (Mülga)
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Yapılan Değişikliğe ilişkin (Mülga)
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Yapılan Değişikliğe ilişkin (Mülga)
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Yapılan Değişikliğe ilişkin (Mülga)
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına Ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların İlk Hali (Mülga)
Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi (Mülga)
Teminat Hesaplama Prosedürü (Mülga)
Teminat Usul ve Esasları
Teminat Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı
Teminat Usul ve Esaslar Son Hali
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (Mülga)
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
12.11.2008 Son Versiyon 6
12.11.2008 27052 Değişiklik 4-5
12.07.2007 26580 Değişiklik 3-4
23.02.2007 26443 Değişiklik 2-3
21.12.2004 25677 Değişiklik 1-2
03.11.2004 25632 İlk Versiyon 1