Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği BaglantiSistemKullanim / Yonetmelikler / Mevzuat / Elektrik / Dokümanlar
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
01.06.2017 30083 Son Versiyon 4
01.06.2017 30083 Değişiklik 3-4
30.07.2016 Eski Versiyon 3
30.07.2016 29786 Değişiklik 2-3
23.03.2016 Eski Versiyon 2
23.03.2016 29662 Değişiklik 1-2
28.01.2014 28896 İlk Versiyon 1

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği İlişkili Dokümanlar
Ek : Bağlantı anlaşmalarına ilişkin Kurul Kararı
Ek : Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım Anlaşması
Ek : Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişiler İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması
Ek : Tüketiciler İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması
Ek : Geri Ödemeye Esas Yatırım Tutarı Metodolojisi (MÜLGA )
Ek : Geri Ödemeye Esas Yatırım Tutarı Metodolojisi
Ek : Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilme Metodolojisi”nin Geçici 1 inci maddesinde yer alan “bu Metodolojinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde” ifadesinin “15/12/2014 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmesine ilişkin
Ek : Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilme Metodolojisi
Ek : Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul Ve Esaslar ve 6417-16 Nolu Kurul Kararı