Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Perakende_Enerji-Satis_Fiyatlarinin_Düzenlenmesi_HakkindaTeblig / Tebligler / Mevzuat / Elektrik / Dokümanlar
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
05.01.2017 29939 Son Versiyon 2
05.01.2017 29939 Değişiklik 1-2
İlk Versiyon 1