LPG ELEKTRONİK LİSANS İŞLEMLERİ

 • Sisteme giriş için lisans sahipleri tarafından yapılması gereken işlemler

   

  Sisteme giriş için lisans sahipleri tarafından yapılması gereken işlemler Başvuru Sistemi

   

  Lisans sahibi adına elektronik/mobil imza ile lisans işlemleri yapma konusunda yetkili veya yetkilendirilmiş kişilerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan

   

  * Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından veya

   

  *Türkiye'de mobil imza hizmeti sunan ve aşağıda bilgileri yer alan GSM operatörlerinden nitelikli elektronik sertifikalarını temin etmeleri;

   

  1. Lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalı ve kaşeli olarak söz Lisans İşlem Yetkilisi/Yetkililerinin beyan edildiği Dilekçe ile

   

  2. Dilekçeyi imzalayan kişilere ait geçerli imza sirkülerinin suretinin,

   

  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

   

  Lisans İşlem Yetkilisinin/Yetkililerinin değişmesi durumunda, değişikliğe ilişkin Dilekçe Kuruma ibraz edilir.

   

  Muvafakatname, otogaz bayileri adına dağıtıcı lisansı lisans işlem yetkilileri tarafından yapılacak başvurular esnasında ilgili diğer evrakla birlikte taranarak sisteme yüklenir.

   

  Lisans sahipleri, lisans işlemlerinin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun olarak yapılması için yeterli sayıda ve nitelikte lisans işlem yetkilisi görevlendirmek, uygun teknik alt yapıyı tesis etmek ve diğer tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

   

  Lisans sahibi sistemde yer alan lisans işlem yetkilisi ve firma bilgilerini doğru ve güncel tutulmakla yükümlüdür. Doğru ve güncel tutulmayan bilgilerden ilgili lisans sahibi sorumludur.

   

  Elektronik imza ve nitelikli elektronik sertifika edinme konusunda detaylı bilgi için;

   

  [1] Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Elektronik İmzaya ilişkin sayfası,

  http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-genel-bilgi-

   

  [2] Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının Listesi,

  http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari

   

  [3] Avea Mobil İmza,

  http://www.avea.com.tr/web/Servisler/Islemler/Mobil_Yasam/AveaMobilimza

   

  [4] Turkcell Mobil İmza,

  http://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-mobil-imza?place=autocomplete&q=mobil imz

   

  [5] Vodafone Mobil İmza,

  http://www.vodafone.com.tr/Servisler/mobil-imza-servisi.php

   

 • EPDK Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

  EPDK Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzunu indirmek için tıklayınız...

 • Başvuru Sistemine Giriş

  Başvuru Sistemine Giriş için tıklayınız...