2018 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgelerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Sunulmasına İlişkin Duyuru

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren (Dağıtım, Depolama, İletim, CNG, İthalat) lisans sahibi tüzel kişilerce, (01.01.2018 – 31.12.2018) tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin “2018 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının, 31 Aralık 2018 sonu itibarıyla, faaliyeti olsun ya da olmasın (faaliyeti olmaması durumunda sıfır yazarak doldurulacak) her bir lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesi üzerine birlikte imzalanarak, en geç 10.01.2019 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Ek:Kaynak Saptama Çizelgesi


03.12.2018 - 03.01.2019 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1538