Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kırıkkale Terminali Depolama Tarifesi

Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda San. Ve Tic. Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Kırıkkale İli Merkez İlçesi Hacılar Beldesi 137 Ada, 12 Parsel – Kırıkkale adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 31/08/2018 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

10/08/2018

EK:

LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT GIDA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ KIRIKKALE TERMİNALİ DEPOLAMA TARİFESİ

 


10.08.2018 - 31.08.2018 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 2702