Aves Güney Antrepoculuk Anonim Şirketi’nin Mersin Terminali Depolama Tarifesi

Aves Güney Antrepoculuk Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Kazanlı Mahallesi 32960 Sk. No:2/A Akdeniz - Mersin adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 17/08/2018 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir.

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

06/08/2018

EK:

AVES GÜNEY ANTREPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ MERSİN TERMİNALİ DEPOLAMA TARİFESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


06.08.2018 - 17.08.2018 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 2325