Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Paşa Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Mahmut Şevket Paşa-1 RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Resumut Enerji A.Ş.’nin Aliağa-I RES önlisans başvurusuna ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmelik Değişikliği, 9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Turkish Oil)
2018 Nisan Ayı Sektör Raporları
FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİBİ ŞİRKET (CAN ASLAN PETROL)
Bolayır Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş Serra GES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Simay Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Küptepe RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Erguvan Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Göktepe RES önlisansına ilişkin duyuru
Yürütmeyi Durdurma Hakkında Duyuru
Ulusal Petrol Stoku Hakkında Duyuru
2019 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında Duyuru
ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi’nin ATAŞ İletim Hatları Tarifesi
ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi’nin Karaduvar Terminali Depolama Tarifesi
Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi DerinceTerminali Depolama Tarifesi
2017 Yılı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.
BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine ilişkin Esaslar'da (ŞİD) acil değişiklik yapılmasına ilişkin Kurul Kararı, 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır
2017 Yılı Sektör Raporları Yayınlanmıştır
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Şirketler (N-Pet)
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Şirketler (Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi)
LPG Piyasası Elektronik Lisans İşlemleri Hakkında Duyuru
Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru
Görevde Yükselme Sınav Sonuçları
Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda sunulacak 2018 Temmuz dönemi ilerleme raporları için bildirim yetkilisi tanımlanması
Yönetim Hizmetleri Uzmanlığı ve Yönetim Görevliliği Görevde Yükselme Sınavı Sözlü Sınav Tarihleri
2018 Yılı Şubat Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır.
Önlisans ile üretim lisansı başvurusunda bulunacak olan tüzel kişiler için esas sözleşmede yer verilecek hususları gösteren örnek
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Şirketler (Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi)
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Şirketler (Starpet)
2018 Yılı EPEsayaç Endeksi
Yönetim Hizmetleri Uzmanı ve Yönetim Görevlisi Yazılı Sınav Sonuçları
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Yönetim Hizmetleri Uzmanı ve Yönetim Görevlisi kadrolarına atama yapılabilmesi amacıyla açılmış olan Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları yayımlandı
Ulusal Stok Yükümlülük Listesi yayınlanmıştır.
Enerji Uzmanları Derneği (EÜD) Eğitim Duyurusu
Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen bilgi ve belgeler
Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve İzahnamesi’nde Revizyon
Yelen Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gülpınar santral sahası değişikliği
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar