Doğal Gaz Piyasası Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
2019 yılına mahsus olmak üzere, ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerin depolama yükümlülükleri hakkında 30/05/2019 tarihli ve 8631-3 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.