ElkFatura

WFER6 ncı Dünya Enerji Düzenleme Forumu
başkanlığını EPDK yürütmektedir.

Etkinlikler

Aralık 2014
P S Ç P C C P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
EPDK, 2012-2014 Yılları Arasında MEDREG Başkan Yardımcılığı Görevini Yürütecek!

Akdeniz Elektrik ve Gaz Düzenleyicileri Birliği (MEDREG)’in 15 Kasım 2012’de Lizbon’da gerçekleştirilen 14. Genel Kurul Toplantısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyesi Fazıl Şenel MEDREG Başkan Yardımcılığına getirildi. MEDREG Başkanlığına Fransa Enerji Düzenleme Kurulu Üyesi Michel Thiolliére; diğer Başkan Yardımcılığına ise Mısır Elektrik ve Tüketici Koruma Kurumu’ndan Hafez El-Salmawy’nin getirildi.

EPDK’nın Kurul Üyesi Fazıl Şenel, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş ve Grup Başkanı Gökhan Efe tarafından temsil edildiği MEDREG Genel Kurulu’nda çalışma gruplarının faaliyetleri gözden geçirildi. Bu çerçevede, EPDK tarafından başkanlık edilen Doğal Gaz Çalışma Grubu’nca hazırlanan “veri toplamada kullanılmak üzere hazırlanan şablon” Genel Kurul üyelerinin bilgisine sunuldu. Genel Kurula ayrıca, diğer çalışmaların yanısıra elektrik ve doğal gaz şebekelerine erişim ve şebekelerin kullanımında ilişkin anlaşmazlıkların çözümü üzerine bir rapor sunuldu.

Toplantıda hükümetler, parlamentolar, iletim sistem operatörleri, piyasa katılımcıları ile işbirliği sağlanmasının, MEDREG’in çalışmalarına somut katkı sağlayacağının altı çizildi.

AssembleiaMedReg 02

AssembleiaMedReg 22

AssembleiaMedReg 64